bazar

مرکز تحقیقات بازار شهر با هدف مطالعه بازار در محلات شهر اصفهان از اوایل سال ۹۷ راه اندازی شده است. این مرکز در نظر دارد مطالعات تحصصی در حوزه بازار را در شهر دنبال کرده و پیشنهاداتی در راستای ارتقای اقتصاد محلات ارائه نماید. از این رو در فاز اول اعضای این مرکز در حال مطالعه میدانی بوده و پس از بررسی نهایی پیشنهادات خود را در این صفحه اعلام نموده و فعالیت خود را به صورت رسمی اعلام می نماید.